Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-09-02

Zawiadomienie - 02.09.2010 r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice

2010-09-03

Obwieszczenie - 03.09.2010 r.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa ziemnego kabla światłowodowego w miejscowości Dziekanowice i Szczotkowice

2010-11-30

Ogłoszenie - 30.11.2010 r.

I sesja Rady Miejskiej w Działoszycach VI kadencji

2010-12-06

Ogłoszenie o naborze - 06.12.2010 r.

NSP 2011: NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

2010-12-23

Ogłoszenie - 23.12.2010 r.

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

2011-01-26

Ogłoszenie - 26.01.2011 r.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410”

2011-03-25

Ogłoszenie - 25.03.2011 r.

Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410” zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 198

2011-04-15

Ogłoszenie - 15.04.2011 r.

Przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie w UMiG Działoszyce

2011-05-04

Obwieszczenie - 04.05.2011 r.

Decyzja Nr BID. II - 7331/2/01/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej


2011-06-15

Ogłoszenie - 15.06.2011 r.

Informacja o wyborze ławników Kadencja 2012 - 2015

2011-11-21

Ogłoszenie - 21.11.2011

Zaproszenie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

2020-07-28

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 28.07.2020 r.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

2020-08-03

Informacja o wynikach - 03.08.2020 r.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

2020-08-05

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 05.08.2020 r.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika


 1  2  3  4  5  6 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 09:34:11, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)