Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2007-03-19

Informacja - 19.03.2007 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2007-04-26

Zawiadomienie - 23.04.2007 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Sieć wodociągowa Zagórze

2007-04-27

Zawiadomienie - 25.04.2007 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć wodociągowa Wolica, Dziewięczyce

2007-05-07

Informacja - 07.05.2007 r.

POSTANOWIENIE

w sprawie zakresu oraz konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji LPG poprzez:

  • budowę jednozbiornikowej stacji dystrybucji paliw ciekłych (benzyna, olej    napędowy, biopaliwo) V = 15,0 m3 – 50,0 m3
  • budowę stacji recyklingu tj. stacji demontażu pojazdów mechanicznych wycofanych z eksploatacji wraz z urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem zlokalizowanego na działce o nr ewid. 5/6 położonej w miejscowości Dziekanowice.

2007-05-10

Zawiadomienie - 10.05.2007 r.

Zawiadomienie


Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce informuje, że w związku z opracowywanym Programem Rewitalizacji Miasta Działoszyce mieszkańcy mają możliwość zapoznania się ze wstępnie przygotowanym projektem Programu oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków poprzez wypełnienie ankiety dostępnej wraz z Projektem Programu w Referacie Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Architektury pok. nr 13 budynek „A” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce (www.dzialoszyce.eobip.pl).

2007-05-31

Informacja - 31.05.2007 r.

WYKAZ osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń odsetek w 2006 roku

2007-05-31

Informacja - wykaz 31.05.2007 r.

WYKAZ osób prawnych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń W 2006 R.

2007-05-31

Informacja - wykaz 31.05.2007 r.

WYKAZ osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2006 roku

2007-05-31

Informacja - wykaz 31.05.2007 r.

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono umorzeń w 2006 r.

2007-06-20

Zawiadomienie - 18.06.2007 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - sieć wodociągowa Szczotkowice, Bronocice, Pierocice, Działoszyce

2007-06-20

Ogłoszenie - 20.06.2007 r.

Zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Pińczowie na kadencję 2008-2011

2007-08-02

Informacja - 30.07.2007 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2007-08-02

Informacja - 30.07.2007 r.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg Zagórrze

2007-08-02

Informacja - 30.07.2007 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalziacji inwestycji celu publicznego

2007-08-02

Informacja - 30.07.2007 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznegoOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 14:10:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)