Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2009-08-04

Informacja - 03.08.2009 r.

Informacja dotycząca realizacji Programu Integracji Społecznej w 2009 r.

2009-08-07

Ogłoszenie - 6.08.2009 r.

WYKAZ NIEUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

2009-09-01

Ogłoszenie - 1.09.2009 r.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2009/2010

2009-09-11

Ogłoszenie o wynikach naboru - 11.09.2009 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i remontów w zakresie budownictwa drogowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

2009-12-02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - 2.12.2009 r.

Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie budownictwa drogowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

2010-01-19

Ogłoszenie o wynikach naboru - 19.01.2010 r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów w zakresie budownictwa drogowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

2010-02-03

Ogłoszenie - 26.01.2010 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach"

2010-02-15

Obwieszczenie - 15.02.2010 r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410

  

2010-03-02

Ogłoszenie o naborze - 02.03.2010 r.

Nabór ofert na stanowisko: Młodszy Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.

2010-03-22

Ogłoszenie - LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - 22.03.2010 r.

Nabór ofert na stanowisko: Młodszy Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.

2010-03-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - 31.03.2010 r.

Nabór ofert na stanowisko: Młodszy Referent ds. obsługi Rady Miejskiej i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.

2010-05-14

Zawiadomienie - 14.05.2010 r.

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

2010-05-26

Ogłoszenie - 26.05.2010 r.

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

2010-05-28

Ogłoszenie - 28.05.2010 r.

PSR 2010: NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

2010-07-14

Zawiadomienie - 14.07.2010 r.

Z a w i a d o m i e n i e o zakończeniu postępowania dowodowegoOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 14:10:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)