Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja - 28.02.2024 r.

Ikona statystyk

Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszycach  powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 135/2024

Ikona statystyk

Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Ikona statystyk

Informacja - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Obwieszczenie - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  podaje do publicznej wiadomości  informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

W sprawie wykazu miejsc (tablic ogłoszeniowych) na terenie Miasta i Gminy Działoszyce  przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

UCHWAŁA NR 43/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Ikona statystyk

W sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Głosowanie przez pełnomocnika

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 06.02.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce o obwodach głosowania.

Obwieszczenie - 02.02.2024 r.

Ikona statystyk

O okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 27/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

Zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Informacja - 31.01.2024 r.

Ikona statystyk

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

W sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-29 13:15:32, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)