Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

OŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

Ikona statystyk

Poświadczenie oświadczenia rolnika o prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez 5 lat

LOKALIZACJA/PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

Ikona statystyk

Decyzja na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej

NUMER PORZĄDKOWY NIERUCHOMOŚCI

Ikona statystyk

Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Ikona statystyk

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomoći / Postanowienie w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM

Ikona statystyk

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Ikona statystyk

ZAŚWIADCZENIE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ikona statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-17 09:03:28, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)