Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ikona statystyk

Sprawozdanie - 18.04.2023 r.

Ikona statystyk

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Wnioski o usuniecie wyrobów zawierających azbest

Ikona statystyk

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ikona statystyk

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Ikona statystyk

Informacja - 29.03.2017 r.

Ikona statystyk

Formularz zwrotu przyjęcia odpadu opakowań po środkach ochrony roślin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-29 13:15:32, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)