Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Lista kandydatów - 26.01.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach

Ogłoszenie konkursu - 26.01.2023 r.

Ikona statystyk

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach

Informacja o wynikach konkursu - 25.01.2023 r.

Ikona statystyk

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 24.01.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 20.01.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. księgowość budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce

Zawiadomienie - 18.01.2023 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie - 17.01.2023 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN4473A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Informacja o terminie i miejscu rozpatrzenia kandydatur - 13.01.2022 r.

Ikona statystyk

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 05.01.2023 r.

Ikona statystyk

Na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach

Ogłoszenie konkursu - 04.01.2023 r.

Ikona statystyk

Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Działoszycach

Obwieszczenie - 03.01.2023 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Decyzja - 09.12.2022 r.

Ikona statystyk

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezależną infrastrukturą techniczna na działce ewid. nr 60 obręb Niewiatrowice, gmina Działoszyce

Obwieszczenie - 07.12.2022

Ikona statystyk

Przebudowa i rozbudowa gminnego punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu jak w opisie na załączniku Nr 2 do złożonego wniosku w obrębie Działoszyce dz. nr ewid.696.

Obwieszczenie - 24.11.2022

Ikona statystyk

Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Dziekanowice" o łącznej mocy  nieprzekraczającej 2MW, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, zlokalizowana  w miejscowości Dziekanowice, gmina Działoszyce

Zaproszenie do konsultacji – 23.11.2022r

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2024


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-26 12:57:30, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)