Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja dla rolników

Ikona statystyk

Szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 17.04.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 12.04.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie w sprawie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie systemu kanalizacji otwartej odprowadzającej wody z przepustu pod drogą gminną nr 3210004T w km 0+356, na części działek ew. nr 553, 554, 555, 556 obr. Dzierążnia.

Informacja o wynikach - 02.04.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i sprawozdawczości w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Lista kandydatów - 29.03.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i sprawozdawczości w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Informacja o wynikach - 27.03.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek  w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 20.03.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i sprawozdawczości w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 20.03.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Informacja o wyborze oferty - 19.03.2024 r.

Ikona statystyk

Lista kandydatów - 13.03.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek  w Działoszycach

Obwieszczenie - 12.03.2024 r.

Ikona statystyk

Obieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Działoszyce – Etap II – Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Opatkowice, Iżykowice, Biedrzykowice, Sancygniów

Protokół z postępowania przetargowego na zakup kamienia - 19.03.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 29.02.2024 r.

Ikona statystyk

Obieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ,,Zarurowaniu rowu poprzez budowę kanalizacji deszczowej, dwa rurociągi o średnicy 500 mm2.

Ogłoszenie o naborze - 27.02.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Decyzja 23.02.2024 r.

Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 15:07:00, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)