Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE - 12.05.2022 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.

Ogłoszenie - 12.05.2022 r.

Ikona statystyk

Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Działoszyce w 2022 roku

Informacja o wynikach naboru - 06.05.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce.

Informacja o wynikach naboru - 06.05.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Lista kandydatów spełniających wymagania - 21.04.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce.

Lista kandydatów spełniających wymagania - 12.04.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 29.03.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce.

Ogłoszenie - 23.03.2022 r.

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie o naborze - 23.03.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Referacie Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Informacja o wynikach naboru - 04.03.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Lista kandydatów spełniających wymagania - 03.03.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Obwieszczenie - 03.03.2022 r.

Ikona statystyk

Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej NN 0,4 kV na terenie części działek położonych w obrębie DZIEKANOWICE gm. Działoszyce o numerach ewid. gruntu: 1256, 140, 159/2.

Ogłoszenie o naborze - 22.02.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracowika Socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 22.02.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Asystenta Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 17.02.2022 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-17 07:44:25, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)