Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Przedmiot działania i kompetencje

Ikona statystyk

 

1. Do zadań  Sekretarza należy w  szczególności:

 

 

 1. prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza,
 2. zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 3. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,
 4. nadzór nad przygotowaniem  materiałów będących przedmiotem obrad Rady Miejskiej,
 5. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji pracy Rady Miejskiej,
 6. współpraca z Radą Miejską i jej komisjami,
 7. opracowywanie projektu uchwały dotyczącej statutu Gminy i projektów uchwał dotyczących statutów samorządu miasta i rad sołeckich,
 8. sprawowanie  nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie,
 9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie,
 10. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego zmian,
 11. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 12. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
 13. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 14. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 15. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 16. organizowanie szkoleń i doskonaleń zawodowych pracowników,
 17. organizowanie realizacji zadań obronnych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne.

 

 

2. Sekretarz  nadzoruje bezpośrednio działalność następujących referatów i innych równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu  i jednostek organizacyjnych gminy:

 

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach,
 2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Jednostek w Działoszycach,
 3. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Działoszycach,
 4. Szkoła Podstawowa w Dzierążni,
 5. Szkoła Podstawowa w Stępocicach
 6. Miejsko Gminne Centrum Kultury w Działoszycach.
 7. Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 8. Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa,
 9. Nadzorowanie pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2003-07-16
Data publikacji:
2003-07-16
Data ostatniej zmiany:
2019-03-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 09:34:11, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)