Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

POSTANOWIENIE NR 163/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 marca 2024 r.

Ikona statystyk

W sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszycach z dnia 14 marca 2024 r.

Ikona statystyk

O terminie i miejscu losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Działoszycach.

POSTANOWIENIE NR 157/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 marca 2024 r.

Ikona statystyk

W sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszycach

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 8 marca 2024 r.

Ikona statystyk

Informacja o losowaniach OKW

Informacja - 28.02.2024 r.

Ikona statystyk

Miejskiej Komisji Wyborczej w Działoszycach  powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

POSTANOWIENIE NR 135/2024

Ikona statystyk

Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Ikona statystyk

Informacja - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Obwieszczenie - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  podaje do publicznej wiadomości  informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie - 08.02.2024 r.

Ikona statystyk

W sprawie wykazu miejsc (tablic ogłoszeniowych) na terenie Miasta i Gminy Działoszyce  przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

UCHWAŁA NR 43/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Ikona statystyk

W sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Głosowanie przez pełnomocnika

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 06.02.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce o obwodach głosowania.

Obwieszczenie - 02.02.2024 r.

Ikona statystyk

O okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)