Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyniku przetargu - 21.10.2019 r.

Ikona statystyk

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej nr ewid. działki 440/2 o powierzchni 0,98 ha położonej w Dziekanowicach stanowiącej własność Gminy Działoszyce

I N F O R M A C J A

 

o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej na działce
numer ewidencyjny 440/2 o pow. 9800 m2 położonej w Dziekanowicach stanowiącej własność Gminy Działoszyce.

 

Przetarg odbył się w dniu 21 października 2019 r. o godz. 1000 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5.

Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 17 września 2019 roku w składzie:

 

 1. Tadeusz Kawiorski - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Leszczyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Urszula Szczubiał - Sekretarz Komisji (nieobecna)
 4. Alicja Kwiecień - członek Komisji.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce w dniu 17 września 2019 r.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem wynosiła
  47 530,00 zł., minimalne postąpienie wynosiło nie mniej niż 500,00 zł.
 3. Komisja przetargowa odnotowała, że do przetargu przystąpił jeden oferent, który okazał dowód wniesienia wadium:
 4. W wyniku ustania zgłaszania postąpień, po trzykrotnym wywołaniu ostatniej, najwyższej ceny Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosił, że niniejszy przetarg wygrał oferent:
  Firma HANOJU Polska Spółka z o.o., ul. Warszawska 133, 32-087 Bibice który zaoferował najwyższą cenę za zakup przedmiotowej nieruchomości w kwocie 48 030,00 zł

 

 

Informacja niniejsza podana do publicznej wiadomości zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach na okres 7 dni, od 21 października 2019 r.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Stanisław Porada

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-10-22
Data publikacji:
2019-10-21
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 15:07:00, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)