Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie - 26.08.2019 r.

Ikona statystyk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

      Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce informuje, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 492 z późn. zm.) w dniu 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub  dzierżawy położonych w miejscowości Dziekanowice.

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 77/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY, DZIERŻAWY LUB NAJMU

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

Położenie

Forma władania

Opis

Przeznaczenie

Forma przekazania

Cena nieruchomości

Tryb przekazania

1

440/2

0,9800 ha

Działoszyce

Własność
Gminy Działoszyce

Nieruchomość gruntowa niezabudowana
o powierzchni 0,9800 ha położona
w Dziekanowicach.

Działka nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w obszarze oznaczonym jako użytki zielone

Umowa sprzedaży

47 530,00

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Stanisław Porada

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-08-26
Data publikacji:
2019-08-26
Data ostatniej zmiany:
2019-08-26

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 15:07:00, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)