Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wynikach przetargu - 17.06.2019 r.

Ikona statystyk

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Działoszycach przy ul. Ogrodowej 6B

I N F O R M A C J A

 

o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w  Działoszycach
przy ul. Ogrodowej 6b na dz. nr ewid. 448/1 o powierzchni 0,2930 ha wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej stanowiących własność Gminy Działoszyce.

Przetarg odbył się w dniu 17.06.2019 r. o godz. 1000 w sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5.

Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 14 maja 2019 roku w składzie:

 1. Tadeusz Kawiorski - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Leszczyński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Urszula Szczubiał - Sekretarz Komisji
 4. Maciej Sobecki - członek Komisji.
 5. Zbigniew Szczepański - członek Komisji.
 1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce w dniu 14 maja 2019 r.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem wynosiła
  47 000,00 zł, minimalne postąpienie wynosiło nie mniej niż 500,00 zł.
 3. Komisja przetargowa odnotowała, że do przetargu przystąpiło
  4 oferentów, którzy okazali dowód wniesienia wadium.
 4. W wyniku ustania zgłaszania postąpień, po trzykrotnym wywołaniu ostatniej, najwyższej ceny Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosił, że niniejszy przetarg wygrał oferent:
  Pani Edyta Wójtowicz, zam. Działoszyce, która zaoferowała najwyższą cenę za zakup przedmiotowego lokalu w kwocie  67 000,00 zł.

Informacja niniejsza podana do publicznej wiadomości zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach na okres 7 dni, tj. od 17 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Stanisław Porada

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-06-17
Data publikacji:
2019-06-17
Data ostatniej zmiany:
2019-06-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 15:07:00, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)