Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Wyjaśnienie treści SIWZ - 25.05.2018 r.

Ikona statystyk

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

Działoszyce, dnia 25.05.2018 r.

Znak: 562067-N-2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach

W związku z wniesionymi zapytaniami Wykonawców o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) – dalej „PZP” wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z zabudową metolowo-kompozytową tj. wykonaną z aluminium oraz niektórymi elementami z materiałów kompozytowych (reling dachowy, zbiorniki środków gaśniczych) z zapisem w świadectwie dopuszczenia, że zabudowa jest metalowa?

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z dwoma najaśnicami masztu o mocy 180W każda zapewniającymi natężenie oświetlenia 36 000 lx?

 

Odpowiedź:

W Odpowiedzi na Państwa pytania informujemy, że Zamawiający przestrzega treści Załącznika nr 1 do SIWZ.

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-05-25
Data publikacji:
2018-05-25
Data ostatniej zmiany:
2018-05-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-17 07:44:25, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)