Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

ZAŚWIADCZENIE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ikona statystyk

ZAKRES SPRAWY: Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego


SPRAWĘ ZAŁATWIA: Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa, pok.4, tel 041-3526154 wew.26

Od 1 stycznia 2004 roku Gmina Działoszyce nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Pisemny wniosek.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  

OPŁATY:

17,00 zł

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu:

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach Krakowski Bank Spółdzielczy O/Działoszyce
nr rachunku   25 8591 0007 0130 0000 0013 0002

  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

   

TRYB ODWOŁAWCZY:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce.

  

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 9 września 2000 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 810 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-05-16
Data publikacji:
2018-05-16
Data ostatniej zmiany:
2018-05-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-19 14:58:44, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)