Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o unieważnieniu postępowania - 17.05.2018 r.

Ikona statystyk

Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr ewid. 556 o pow. 0,38 ha położonej w miejscowości Sancygniów

Informacja
o unieważnieniu postępowania przetargowego

  

Dotyczy drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 556  o pow. 0,38 ha
położona w miejscowości Sancygniów, gmina Działoszyce

 

        Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego dotyczącego drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 556 o pow. 0,38 ha położona w miejscowości Sancygniów, gmina Działoszyce. Przetarg unieważniono z powodu przedstawienia roszczeń przez właściciela działki sąsiedniej (nr ewid. 223) co do prawa przechodu i przejazdu przez działkę będącą przedmiotem sprzedaży.   

 

Działoszyce, dnia 17.05.2018 r.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-05-17
Data publikacji:
2018-05-17
Data ostatniej zmiany:
2018-05-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-29 10:25:23, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)