Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - 07.12.2023 r.

Ikona statystyk

Na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego wybór weterynarza do przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji psów  i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Działoszyce.

Zapytanie ofertowe - 07.12.2023 r.

Ikona statystyk

Wykonywanie usługi na terenie gminy Działoszyce polegającej na:

- odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom

-  zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych

- odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Zapytanie ofertowe - 12.09.2023 r.

Ikona statystyk

Na obsługę awaryjną n/w kotłowni wraz z jednorazowym kosztem dojazdu

Zapytanie ofertowe - 26.04.2023 r.

Ikona statystyk

Przedmiotem zamówienia jest  wyposażenie MGCK (Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach) wg zamieszczonego zestawienia  dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe - 18.04.2023 r.

Ikona statystyk

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie, dostawa oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych, stanowiących element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe - 18.04.2023 r.

Ikona statystyk

Przedmiotem zamówienia jest  wyposażenie MGCK (Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach) wg zamieszczonego zestawienia  dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe - 13.03.2023 r.

Ikona statystyk

Zakup tłucznia drogowego na potrzeby remontów dróg na terenie Gminy Działoszyce w roku kalendarzowym 2023

Zapytanie ofertowe - 28.02.2023 r.

Ikona statystyk

Dostawa sprzętu do Żłobka Samorządowego w Działoszycach dla potrzeb projektu pn. Bajkowy Żłobek w Działoszycach

Zapytanie ofertowe - 16.02.2023 r.

Ikona statystyk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami  pn.:

Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza –Pierocice .

Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Jakubowice.

Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Dębiany .

Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza – Świetlica Opatkowice.

Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sudół.

Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Sypów.

Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza - Świetlica Szyszczyce.

Zapytanie ofertowe - 07.02.2023 r.

Ikona statystyk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami  pn.: Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Zapytanie ofertowe - 03.02.2023 r.

Ikona statystyk

Likwidacja dzikiego  wysypiska śmieci z terenu działki nr ewid. 88 obr. Opatkowice, gmina Działoszyce, odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z umową

Zapytanie ofertowe - 01.02.2023 r.

Ikona statystyk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami  pn.: Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Zapytanie ofertowe - 25.01.2023 r.

Ikona statystyk

Usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia w trakcie podróży (suchy prowiant) dla 40 dzieci oraz 10 opiekunów z PWD w Dzierążni 171 na  6 wyjazdach edukacyjnych z kompetencji kluczowych  z zakresu świadomość i ekspresja kulturalna realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 13:15:01, zmian dokonał(a): Aleksandra Stokowiec

WCAG 2.0 (Level AA)