Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - 29.12.2022 r.

Ikona statystyk

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia oraz schodołazu do mieszkania wspieranego w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń - II edycja”

Zapytanie ofertowe - 15.12.2022 r.

Ikona statystyk

Wykonanie, dostawa oraz montaż  3 szt. tablic informacyjnych, stanowiących element promocji i informacji dla projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Zapytanie ofertowe - 15.12.2022 r.

Ikona statystyk

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy  Działoszyce  do Instalacji Komunalnej w Promniku ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych”

Zapytanie ofertowe - 12.12.2022 r.

Ikona statystyk

Dostawa pelletu drzewnego workowanego dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach

Zapytanie ofertowe - 12.12.2022 r.

Ikona statystyk

Dostawa pelletu drzewnego luzem dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach

Zapytanie ofertowe - 12.12.2022 r.

Ikona statystyk

Na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego wybór weterynarza do przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji psów  i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Działoszyce.

Zapytanie ofertowe - 12.12.2022 r.

Ikona statystyk

Wykonywanie usługi na terenie gminy Działoszyce polegającej na:

- odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz        zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom

zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych

- odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Zapytanie ofertowe - 21.11.2022 r.

Ikona statystyk

Likwidacja dzikiego  wysypisk śmieci z terenu działki nr ewid. 88 obr. Opatkowice, gmina Działoszyce, odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie ze zleceniem

Zapytanie ofertowe - 07.10.2022 r.

Ikona statystyk

Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego/rehabilitacyjnego/pielęgnacyjnego/wspomagającego w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń - II edycja”

Zapytanie ofertowe - 05.10.2022 r.

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

Zapytanie ofertowe - 04.10.2022 r.

Ikona statystyk

Zakup i dostawa środków czystości  do 2 mieszkań wspieranych na potrzeby projektu pn. „Pomocna dłoń – II edycja”

Zapytanie ofertowe - 29.09.2022 r.

Ikona statystyk

Usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia w trakcie podróży (suchy prowiant) dla 10 dzieci oraz 2 opiekunów na  6 wyjazdach edukacyjnych z kompetencji kluczowych  z zakresu świadomość i ekspresja kulturalna realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

Zapytanie ofertowe - 28.09.2022 r.

Ikona statystyk

Zakup biletów wstępu dla 10 dzieci oraz 2 opiekunów na  6 wyjazdach edukacyjnych z kompetencji kluczowych  z zakresu świadomość i ekspresja kulturalna realizowanych w ramach projektu pn.: „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” (dot. UP ze świetlicy w Działoszycach, ul. Szkolna 5, 28 -440 Działoszyce)

Zapytanie ofertowe - 12.09.2022 r.

Ikona statystyk

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Żłobka Samorządowego w Działoszycach dla potrzeb projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”

Zapytanie ofertowe - 24.06.2022 r.

Ikona statystyk

Dostawa sprzętu i urządzeń do Żłobka Samorządowego w Działoszycach dla potrzeb projektu pn. „Bajkowy Żłobek w Działoszycach”


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 13:15:01, zmian dokonał(a): Aleksandra Stokowiec

WCAG 2.0 (Level AA)