Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - 03.12.2021 r.

Ikona statystyk

Na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego wybór weterynarza do przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji psów  i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Działoszyce.

Zapytanie ofertowe - 03.12.2021 r.

Ikona statystyk

Wykonywanie usługi na terenie gminy Działoszyce polegającej na:

- odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom

-  zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych

- odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Zapytanie GKRiOŚ.7624.2.14.2021

Ikona statystyk

Zakup, dostawa, montaż mebli, sprzętu RTV, AGD oraz wyposażenia dwóch lokali mieszkalnych  przy ul. Pińczowskiej 1/5 oraz ul. Pińczowskiej 1/7, 28-440 Działoszyce przeznaczonego dla rodziny repatriantów

Zapytanie ofertowe - 03.11.2021 r.

Ikona statystyk

Na realizację zadania: „Prace konserwatorskie przy księgach stanu cywilnego w Gminie Działoszyce”

Zapytanie ofertowe - 06.10.2021 r.

Ikona statystyk

Na realizację zadania: „Prace konserwatorskie przy księgach stanu cywilnego w Gminie Działoszyce”

Zapytanie ofertowe - 14.09.2021 r.

Ikona statystyk

Zakup, dostawa, montaż mebli, sprzętu RTV, AGD oraz wyposażenia lokalu mieszkalnego  przy ul. Pińczowskiej 1/2, 28-440 Działoszyce przeznaczonego dla rodziny repatriantów

informacja dla oferentów - 13.09.2021 r.

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe w celu organizacji wyjazdu warsztatowego dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla oraz pracowników w zakresie walki ze stresem, motywacji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe - 08.09.2021 r.

Ikona statystyk

W celu organizacji wyjazdu warsztatowego dla kadry kierowniczej niższego i wyższego szczebla oraz pracowników w zakresie walki ze stresem, motywacji i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.09.2021 r.

Ikona statystyk

Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla  projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów” w ramach projektu RPOWŚ2014-2020 nr RPSW.03.01.00-26-0014/17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.09.2021 r.

Ikona statystyk

Przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla  projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED w Gminie Działoszyce, oznaczony nr: RPSW.06.04.00-26-0041/18”

Zapytanie ofertowe - 01.09.2021 r.

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe w celu przeprowadzenia COACHINGU indywidualnego oraz COACHINGU GRUPOWEGO w Gminie Działoszyce w ramach realizacji projektu pn.: „Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe - 25.08.2021 r.

Ikona statystyk

Na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla  projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła LED w Gminie Działoszyce, oznaczony nr: RPSW.06.04.00-26-0041/18”

Zapytanie ofertowe - 25.08.2021 r.

Ikona statystyk

Na przygotowanie projektu graficznego oraz wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla  projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów” w ramach projektu RPOWŚ2014-2020 nr RPSW.03.01.00-26-0014/17

Informacja o wynikach - 14.07.2020 r.

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprostowanie zapytania ofertowego - 12.07.2021 r.

Ikona statystyk

Na dostawę pomocy edukacyjnych do prowadzenia form wsparcia w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach projektu pn. „Przedszkole Marzeń w Działoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 16:08:10, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)