Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze - 05 .12.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy  Działoszyce.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - 21.11.2023 r.

Ikona statystyk

W sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego x dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin. rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Informacja o wynikach - 29.11.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne  stanowisko  Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach 

Zawiadomienie - 23.11.2023 r.

Ikona statystyk

Uproszczony plan urządzenia lasu - sporządzony dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Lista kandydatów - 22.11.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne  stanowisko  Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach 

Obwieszczenie o wydanej decyzji - 16.11.2023 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie o naborze - 13 .11.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze Skarbnika Urzędu Miasta i Gminy  Działoszyce.

Ogłoszenie o naborze - 09 .11.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne  stanowisko  Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach 

Ogłoszenie - 07.11.2023 r.

Ikona statystyk

Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Ogłoszenie o naborze - 31.10.2023 r.

Ikona statystyk

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ASYSTENT RODZINY

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania PGW Wody Polskie - 13.10.2023 r.

Ikona statystyk

Informacja o wynikach - 19.09.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach.

Lista kandydatów - 19.09.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach.

Obwieszczenie - 15.09.2023 r.

Ikona statystyk

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1000 kWp, niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, monitoringu CCTV oraz drogi wewnętrznej na działkach o nr ewid. 261 i 262 obręb Dziekanowice, gmina Działoszyce

Ogłoszenie o naborze - 01.09.2023 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-12-08 13:15:01, zmian dokonał(a): Aleksandra Stokowiec

WCAG 2.0 (Level AA)