Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja z sesji otwarcia ofert - 22.11.2019 r.

Ikona statystyk

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Działoszyce, dnia 22.11.2019 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań rewitalizacyjnych wchodzących w skład projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

 

1. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zostało ogłoszone w:

a). Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 622014-N-2019

b). Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce od dnia 13.11.2019 r.

c). Strona internetowa Zamawiającego www.dzialoszyce.eobip.pl od dnia 13.11.2019 r.

  1. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.11.2019 r. o godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:

IV część:

1) Monitoring miasta.

- w rejonie ul. Krasickiego, Pińczowskiej, Placu Partyzantów

900 zł brutto

V część:

1) Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Działoszycach (dz. nr ewid. 777/4)

- budowa instalacji OZE – instalacja fotowoltaiczna 6 KW

 

 2 361,60 zł. brutto,

                       

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/Stanisław Porada

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2019-11-25
Data publikacji:
2019-11-25
Data ostatniej zmiany:
2019-11-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-15 14:59:09, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)