Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2011-01-26
Ikona statystyk

Ogłoszenie - 26.01.2011 r.

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410”

        
  

Obwieszczenie   

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

  
  

 

  
  

 

  

Na   podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania   administracyjnego / j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi   zmianami/

  

 

  

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

  

 

  

zawiadamia,   że w dniu 25. 01. 2011 r.  zostało   wszczęte na żądanie  Pana Dariusza   Szporek, zam. w 37 – 464 Stalowa Wola przy ul. Polnej 40 działającego w   imieniu firmy P4 Sp. z o. o. z   siedzibą w 02 - 677 Warszawa, ul. Taśmowa postępowanie w sprawie   ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii   komórkowej projekt KAZ 4410”   zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice   na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. odpowiednio: 198.

  

 

  

Strony   postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty   ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w   referacie BID, Urzędu Miasta i Gminy  w   Działoszycach  przy ul. Skalbmierskiej   5.

  

 

  

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest   obowiązkowe.

  

 

  

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 14:10:12, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)