Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-11-30
Ikona statystyk

Ogłoszenie - 30.11.2010 r.

I sesja Rady Miejskiej w Działoszycach VI kadencji

   Działoszyce, dnia 29 listopada  2010 r.

Znak : Or. I – 0065/I/ 1 /2010 

                                      

                   

O G Ł O S Z E  N I E

                                                                

 

                   Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z późn. zmianami)

 

z  w  o  ł  u   j  ę

 I sesję Rady Miejskiej w Działoszycach VI kadencji na dzień 02 grudnia 2010 r. ( czwartek) na godz. 10.00 .

Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w  Działoszycach.

 

P o r z ą d e k    o b r a d:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
  6. Zakończenie obrad sesji .

 

                                                

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                          kadencji 2006-2010

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 11:28:04, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)