Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-09-02
Ikona statystyk

Zawiadomienie - 02.09.2010 r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice

Działoszyce, dnia 31. 08. 2010 r.

 

 

Znak: BID. II – w - 7331/2/01/10

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ,art. 131 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 16. 08. 2010 roku znak: j. w. nr BID. II- 7331/2/02/10 dotyczącej  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice na działce o nr ewid. 198, wnieśli w terminie odwołanie Panowie:  Andrzej Kowalski zam. w Działoszycach przy ul. Garbarskiej 4 oraz Stanisław Porada zam. w Skalbmierzu przy ul. W. Witosa 1/11 niebędący stronami w tej sprawie.

 

 

    Odwołanie z aktami sprawy będzie przesłane celem rozpatrzenia do organu odwoławczego, o czym strony zostaną osobno powiadomione.

  

         Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 11:28:04, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)