Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-08-17
Ikona statystyk

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - 17.08.2010 r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce informuje, że w dniu 16. 08. 2010 r. została wydana decyzja Nr BID. II - 7331/2/02/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art. 6 pkt. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm./, zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. gruntów 198 w miejscowości Dziekanowice.

Rodzaj inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.

Na planowaną inwestycję składa się:

budowa wieży antenowej,

urządzenie na niej stacji bazowej telefonii komórkowej (montaż u podnóża wieży urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo – odbiorczych, zainstalowanie anten sektorowych i anten radiolinii)

 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, referat BID.  

Godziny przyjęć zainteresowanych stron: w dniach pracy Urzędu od godziny 800 do 1100.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy w Działoszycach

/-/ Zdzisław Leks

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-24 11:28:04, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)