Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-05-14
Ikona statystyk

Zawiadomienie - 14.05.2010 r.

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

Znak: BID. II–w–7331/2/01/10

 

 

Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej

 

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informację, że w dniu 28. 05. 2010 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, w sali narad odbędzie się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410” zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 198.

Postępowanie administracyjne wszczęto na wniosek Pana Dariusza Szporek, zam. w 37 – 464 Stalowa Wola przy ul. Polnej 40 działającego w imieniu firmy P4 Sp. z o. o. z siedzibą w 02 - 677 Warszawa, ul. Taśmowa 7.

     Informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach (budynek B) w godzinach urzędowania i w tym okresie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji.

Zaprasza się do wzięcia udziału w charakterze strony biorącej udział w postępowaniu. Dopuszcza się stawiennictwo przedstawiciela lub pełnomocnika strony pod warunkiem posiadania upoważnienia do złożenia wyjaśnień w wymienionej sprawie.

Informuję, że zgodnie z przepisem art. 94 § 1 cyt. na wstępie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nieobecność na rozprawie stron należycie zawiadomionych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

     Udział w rozprawie nie jest obowiązkowy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Działoszyce, dnia 10. 05. 2010 r.

 

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 09:34:11, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)