Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

2010-02-15
Ikona statystyk

Obwieszczenie - 15.02.2010 r.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410

  

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami/ oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego / j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

 

zawiadamia, że w dniu 8. 02. 2010 r.  zostało wszczęte na żądanie  Pana Dariusza Szporek, zam. w 37 – 464 Stalowa Wola przy ul. Polnej 40 działającego w imieniu firmy P4 Sp. z o. o. z siedzibą w 02 - 677 Warszawa, ul. Taśmowa postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt KAZ 4410” zlokalizowanej w miejscowości Dziekanowice na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. odpowiednio: 198.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w referacie BID, Urzędu Miasta i Gminy  w Działoszycach  przy ul. Skalbmierskiej 5.

 

Zapoznanie się z przedmiotowym wnioskiem w tej sprawie nie jest obowiązkowe.

 

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych w Dziekanowicach w granicach terenu inwestycji i jego bezpośredniego sąsiedztwa.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

 
 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-08 09:34:11, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)