Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Komunikat o formie dyżurów Komisarzy Wyborczych w Kielcach - 30.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych - 30.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Komunikat o organizacji pracy Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach - 30.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej - 27.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

Informacja dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych - 26.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR 28/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2020 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.

Zbieranie statystyk

Zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

UCHWAŁA NR 19/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.

Zbieranie statystyk

Zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ZARZĄDZENIE NR 13 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce z dnia 17 lutego 2020 roku

Zbieranie statystyk

W sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Działoszyce  miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej

Zbieranie statystyk

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja - 12.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-06 15:39:28, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)