Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - 06.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m”

b) „Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m

Ogłoszenie o zamówieniu - 04.08.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nadzór inwestorski dla zadania :Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Działoszycach na potrzeby Miejsko Gminnego Centrum Kultury

Informacja z sesji otwarcia ofert - 30.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zagospodarowanie placu przy OSP w Działoszycach (dz. nr ewid. 774/1) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Urządzenie parkingu przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach (dz. nr ewid. 685/6) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Treść pytań i odpowiedzi, aktualizacja załącznika nr 11 - 17.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 15.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 13. 07. 2020 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sancygniów - Biedrzykowice - Iżykowice Nr 321023T od km 0+000 do km 1+950, długość 1,950

Informacja z sesji otwarcia ofert - 10.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

a) „Remont drogi gminnej ul. Bartosza Głowackiego nr 321077T od km 0+000 do km 0+064, długości 64m”

b) Remont drogi gminnej ul. Garbarska nr 321079T od km 0+000 do km 0+150, długości 150 m

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ oraz terminu składana ofert z 14.07.2020 r. na 30.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce.

Treść pytań i odpowiedzi - 09.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce

Informacja z otwarcia ofert - 07.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zagospodarowanie placu przy OSP w Działoszycach (dz. nr ewid. 774/1) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja z otwarcia ofert - 07.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Urządzenie parkingu przy ul. Skalbmierskiej w Działoszycach (dz. nr ewid. 685/6) w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II

Informacja z sesji otwarcia ofert - 03.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sancygniów - Biedrzykowice - Iżykowice Nr 321023T od km 0+000 do km 1+950, długość 1,950

Treść pytań i odpowiedzi - 03.07.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „Led” w Gminie Działoszyce


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-07 15:18:19, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)