Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce


Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

Zbieranie statystyk
  1. Data wpływu petycji: 17.12.2019 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak
  3. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 17.03.2020 r.
  4. Dane podmiotu wnoszącego petycjęFundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
  5. Przebieg postępowania: petycja rozpatrywana w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach.

Petycja w sprawie w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

Zbieranie statystyk

Petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-21 15:04:22, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)