Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - 12.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 5.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Remont drogi gminnej Sudół przez wieś nr 321058T od km 0 + 225 do km 0 + 300, od km 0 + 300 do km 0 + 330, długości 105 m

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 4.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

przebudowa /modernizacja/ drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi DZIEKANOWICE, długości 0,350 km

Informacja z sesji otwarcia ofert - 4.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.09.2019 r.

Zbieranie statystyk

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce - opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - 30.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: „Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce”

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - 30.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: „Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Działoszyce

Ogłoszenie - 28.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

O złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - 27.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: „Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce”

Wyjaśnienie do ogłoszenia o zamówieniu publicznym - 23.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: „Budowa 3 Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Działoszyce”

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - 23.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce - opracowanie projektu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Informacja z sesji otwarcia ofert - 21.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w dwóch szkołach podstawowych w gminie Działoszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów”

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - 21.08.2019 r.

Zbieranie statystyk

Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-09-17 12:28:22, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)