Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Wykaz podmiotów - odpady komunalne -2023

Ikona statystyk

Wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Działoszyce.

Wykaz podmiotów - odpady komunalne

Ikona statystyk

Wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Działoszyce.

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest w 2022 roku

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Działoszyce w 2019 roku

Ikona statystyk

Osiągnięty poziom recyklingu w 2018 roku

Ikona statystyk

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) w 2018 roku w Gmine Działoszyce wyniósł 34,27 %.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Działoszyce w 2018 roku

Ikona statystyk

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 26.02.2019 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Ogłoszenie - 18.12.2018 r.

Ikona statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Wykaz podmiotów - odpady komunalne

Ikona statystyk

Wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Działoszyce


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 16:08:10, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)