Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 26.02.2019 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków

Ogłoszenie - 18.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o opracowaniu projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości składania uwag i wniosków


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-08-13 15:24:15, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)