Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.01.2019 r.

Zbieranie statystyk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kwaszyn

Informacja z sesji otwarcia ofert - 31.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Ogłoszenie o zamówieniu - 21.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - 21.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Informacja z sesji otwarcia ofert - 21.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Zapytanie ofertowe - 17.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na wykonanie zamówienia publicznego obejmującego wybór weterynarza do przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji psów  i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Działoszyce.

Zapytanie ofertowe - 17.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

Wykonywanie usługi na terenie gminy Działoszyce polegającej na:

  • odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom
  • zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych
  • odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym  w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Ogłoszenie o zamówieniu - 14.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYCE

Zapytanie ofertowe - 13.12.2018 r.

Zbieranie statystyk

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kwaszyn

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 9.11.2018 r.

Zbieranie statystyk

Dostawa pelletu do szkół w gminie Działoszyce w sezonie 2018/2019

Informacja o rostrzygnięciu postępowania - 9.11.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Ogłoszenie o wynikach konkursu - Zmiana - 29.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Informacja - przedłużenie terminu związania ofertą - 17.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Realizacja części zadań projektu pn. Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce

Ogłoszenie o wynikach konkursu - 17.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"

Zawiadomienie o wyborze oferty - 17.10.2018 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs architektoniczny na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania rynku w Działoszycach w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II"


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-02 17:40:57, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)