Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zbieranie statystyk

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zbieranie statystyk

Informacja - 29.03.2017 r.

Zbieranie statystyk

Formularz zwrotu przyjęcia odpadu opakowań po środkach ochrony roślin


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 11:03:39, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)