Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Unieważnienie konkursu - 26.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Działoszycach

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Pomocna dłoń” - 25.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Działoszycach, ogłasza zapytanie ofertowe na potrzeby projektu pn. „Pomocna dłoń”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Pomocna dłoń” - 25.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach, ogłasza zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Pomocna dłoń”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 23.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Ogłoszenie - 12.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Działoszyce w 2020 roku

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego - 11.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych, zamieszkałych na terenie Gminy Działoszyce

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 10.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Ogłoszenie konkursu - 06.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Działoszycach.

Sprawozdanie Rb-NDS - 28.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie - 26.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 24.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Obwieszczenie - 21.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY DZIAŁOSZYCE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego budynku przedszkola na potrzeby żłobka dla dzieci do lat 3 oraz zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby żłobka na terenie działek położonych w obrębie Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 592/2, 592/3.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 07.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Informacja o wynikach naboru - 06.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Informacja o wynikach naboru - 04.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-30 15:11:14, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)