Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 12.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o naborze - 6.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds zamówień publicznych i inwestycji

Obwieszczenie - 31.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Informacja dla rolników - 27.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych nawalnym deszczem, mogą składać wnioski o szacowanie strat w terminie 10 dni od wystąpienia szkody.

Ogłoszenie - 27.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów wspierajacych rozwój sportu na terenie Gminy Działoszyce w 2019 roku

Kalendarz planowanych imprez turniejowych

Zbieranie statystyk

XI Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich

Ogłoszenie - 17.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Oznakowanie posesji numerem porządkowym

Zarządzenie Burmistrza MiG Działoszyce w sprawie przeprowadzenia konkursów - 13.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

W celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce

Sprawozdanie NDS - 08.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie - 29.04.2019 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Działoszyce w 2019 roku

Informacja o wynikach naboru - 03.04.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Zaproszenie na konsultacje - 19.03.2019 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie - 13.03.2019 r.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce

Ogłoszenie o naborze - 11.03.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Projekty uchwał - 6.03.2019 r.

Zbieranie statystyk
  • W sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla      poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Działoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Działoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-12 13:18:43, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)