Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wynikach - 30.11.2020 r.

Ikona statystyk

Dot. postepowania pn.:zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obwieszczenie - 27.11.2020 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej na terenie działek położonych w obrębie DZIEKANOWICE – o numerze ewid. gruntu: 164/2, 109/2, 125, 115/2, 116/2, 4/6 gm. Działoszyce.

Zapytanie ofertowe - 24.11.2020 r.

Ikona statystyk

na zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania - 24.11.2020 r.

Ikona statystyk

na zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obwieszczenie - 04.11.2020 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola ze żłobkiem dla dzieci do lat 3 na terenie działek położonych w obrębie Działoszyce o numerze ewid. gruntu:592/1, 592/2, 592/3, 588/7, 590/5, 590/1, 590/2, 590/8, 793, 796.

Informacja o wynikach - 30.10.2020 r.

Ikona statystyk

na zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o sprzedaży drewna na terenie gminy Działoszyce - 28.10.2020 r.

Ikona statystyk

Zapytanie ofertowe - 21.10.2020 r.

Ikona statystyk

na zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do konsultacji - 16.10.2020 r.

Ikona statystyk

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Działoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2022.

Informacja o wynikach naboru - 06.10.2020 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds.  gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Ogłoszenie konkursu - 02.10.2020 r

Ikona statystyk

Na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Działoszycach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 02.10.2020 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds.  gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Obwieszczenie - 24.09.2020 r.

Ikona statystyk

O wydaniu decyzji nr 3845/2020 z dna 16.09.2020 r. znak ZATiRA.IA.5161.131.2020 pozwalającej na wykoanie bezinwazujnych badań archeologicznych geofizyczne (magnetyczne) w granicach oraz w otoczeniu stanowiska archeologicznego Bronocice 1 AZP 96-60/97.

Zapytanie ofertowe - 21.09.2020 r.

Ikona statystyk

Zatrudnienie osoby na stanowisku prowadzącego zajęcia rytmiczne i taneczne w Przedszkolu Samorządowym w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: „Bajkowe Przedszkole w Działoszycach”

Ogłoszenie o naborze - 21.09.2020 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds.  gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-20 08:56:06, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)