Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wynikach - 12.07.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Informacja o wynikach - 28.06.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. administracji i kadr w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Lista kandydatów - 21.06.2024 r.

Ikona statystyk

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. administracji i kadr w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Lista kandydatów - 21.06.2024 r.

Ikona statystyk

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 20.06.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Obwieszczenie - 20.06.2024 r.

Ikona statystyk

O przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego

Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wynikach - 07.06.2024 r

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 04.06.2024 r.

Ikona statystyk

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. administracji i kadr w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 04.06.2024 r.

Ikona statystyk

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Jednostek w Działoszycach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Informacja dla rolników

Ikona statystyk

Szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 08.05.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - 17.04.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie - 12.04.2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie w sprawie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie systemu kanalizacji otwartej odprowadzającej wody z przepustu pod drogą gminną nr 3210004T w km 0+356, na części działek ew. nr 553, 554, 555, 556 obr. Dzierążnia.

Informacja o wynikach - 02.04.2024 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i sprawozdawczości w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 16:08:10, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)