Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce


Ogłoszenie o naborze - 16.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 08.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+

Informacja o wynikach naboru - 31.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+

Informacja o wynikach naboru - 27.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Referent ds. księgowości podatków i opłat - kasjer

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - 18.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Referent ds. księgowości podatków i opłat - kasjer

Ogłoszenie o naborze - 17.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+

Ogłoszenie o naborze - 06.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+

Obwieszczenie - 4.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na zagospodarowaniu rynku /parku/ w Działoszycach w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II na terenie działki położonej w obrębie – DZIAŁOSZYCE, gm. Działoszyce o numerze ewid. gruntu – 257 na wniosek GMINY DZIAŁOSZYCE, działającej przez pełnomocnika.

Obwieszczenie - 4.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV na potrzeby budowy oświetlenia ulicznego na terenie działek położonych w obrębie –  Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 794/2 i 500 na wniosek GMINY DIAŁOSZYCE, działającej przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o naborze - 03.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Referent ds. księgowości podatków i opłat - kasjer

Obwieszczenie - 2.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci wodociągowej w miejscowości DZIAŁOSZYCE na terenie działek położonych w obrębie – DZIAŁOSZYCE o numerze ewid. gruntu: 685/5, 685/6 oraz w obrębie DZIEKANOWICE o numerze ewid. gruntu: 109/2, 126, 159/1, 159/2, gm. Działoszyce na wniosek ZM NIDZICA, ul. Zielona 12, 28 – 500 Kazimierza W. /uzupełniony dnia 19. 11. 2019 r./, działającego przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o naborze - 25.11.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+

Ogłoszenie - 30.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi palacza centralnego ogrzewania.

Informacja dla rolników - 15.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi

Informacja dla rolników - 9.10.2019 r.

Zbieranie statystyk

Protokoły z szacowania szkód w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci nawalnego deszczu oraz gradu jakie nawiedziły obszar gminy Działoszyce w dniach 23.05.2019 i 16.06.2019 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-01-21 15:04:22, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)