Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o naborze - 26.05.2020r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+ w Niewiatrowicach

Ogłoszenie o naborze - 20.05.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Ogłoszenie konkursu - 11.05.2020 r.

Zbieranie statystyk

Na stanowisko kierownika - dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach ul. Pińczowska 18, 28 - 440 Działoszyce

Informacja o wyniku konkursu - 11.05.2020 r.

Zbieranie statystyk

Na stanowisko kierownika - dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Działoszycach ul. Pińczowska 18, 28 - 440 Działoszyce

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - 29.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: Zakupu i dostawy materiałów niezużywalnych (fartuchów) dla uczestników Projektu (Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych -AOON) pn.”Pomocna dłoń”

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu „Pomocna dłoń” - 20.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe na potrzeby Projektu "Pomocna dłoń".Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wynikach postępowania - 16.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczy: „Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu „Pomocna dłoń”

Ogłoszenie - 15.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie rozstrzygniecia konkursu projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Działoszyce w 2020 roku

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 14.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Informacja o wynikach postępowania - 14.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

W ramach Zadania 2."Zakup i dostawa materiałów niezużywalnych (fartuchów ) " dla uczestników Projektu pn."pomocna dłoń"

Informacja o wynikach - 14.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

Zakup i dostawa komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym, systemem office, i programem antywirusowym w ramach projektu pn. : „Pomocna dłoń”.

Informacja o wynikach postępowania - 14.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

W ramach Zadania nr 1.Zakup i dostawa materiałów zużywalnych (rękawice płyny do dezynfekcji dla uczestników Projektu pn."Pomocna dłoń"

Informacja szczegółowa do zapytania ofertowego - 08.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

Dotyczącego zadania 2 .Zakup i dostawa materiałów niezużywalnych (fartuchów) dla uczestników Projektu (Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych - AOON) pn. "Pomocna dłoń".

Informacja o wynikach postępowania - 08.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

„Na zatrudnienie osoby na stanowisku psychologa w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn. : „Pomocna dłoń”.

Informacja o wynikach postępowania - 08.04.2020 r.

Zbieranie statystyk

" Zakup i dostawa jednej szafy metalowej zamykanej na klucz w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach w ramach realizacji projektu pn.: "Pomocna dłoń".


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-04 13:16:17, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)