Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

________Przedmiot działania i kompetencje Burmistrza______

Zbieranie statystyk

  Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy
 2. realizacja samoistnych kompetencji Burmistrza określonych
  w ustawie o samorządzie gminnym i statucie gminy,
 3. kierowanie Urzędem w rozumieniu Kodeksu pracy,
 4. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku
  do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki,
  związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesów społecznych,
 7. sprawowanie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy,
 8. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych.
Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Jolanta Kamińska
Informację wprowadził:
Krystyna Ciszek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-07-14
Data ostatniej zmiany:
2003-07-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-23 15:33:47, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)