Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Ikona statystyk

Na podstawie art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236 z dnia 2022.11.02) Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce informuje, iż Gmina Działoszyce PRZYSTĘPUJE do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

W ramach zakupu preferencyjnego ustalono możliwe do zakupienia ilości paliwa dla jednego gospodarstwa domowego: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023r.

Gmina sprzedaje paliwo stałe - WĘGIEL w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. (do ceny nie jest wliczony koszt transportu).

Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, informacje dodatkowe pod numerem tel. 41 3526 010 wew. 27 lub 33.

Gmina nie posiada informacji o kraju pochodzenia węgla.

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o:

- cenie za zamówiony asortyment;

- terminie i sposobie dokonania wpłaty za zamówienie.

Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla w punkcie wskazanym na terenie Gminy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Nina Turek-Kwiecień
Informację wprowadził:
Grzegorz Podsiadło
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2022-11-04
Data ostatniej zmiany:
2022-11-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-17 15:07:00, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)