Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Petycja w sprawie szczepień

Ikona statystyk
  1. Data wpływu petycji: 09.06.2021 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: tak
  3. Przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 09.09.2021 r.
  4. Przebieg postępowania: petycja rozpatrzona

 

List otwarty do Wójta/Burmistrza Gminy  i do Radnych Gminy

Szanowni Państwo,
Rząd wzywa Was abyście podjęli działania mające na celu przekupienie waszych wyborców, aby zgodzili się przyjąć szczepionkę na Covid-19 (*). Nie musicie zaakceptować tego żądania.
Dając wyróżnienie finansowe dla gmin, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności  rząd zachęca Was do udziału w działaniach, które są sprzeczne z podstawowymi zasadami praw obywatelskich i demokracji. Jest to również nielegalne w świetle prawa międzynarodowego.

Niezależnie od przekonań politycznych, nigdy nie jest słuszne stosowanie bodźców finansowych w celu wymuszenia (zdobycia) poparcia tych, którzy mają poglądy sprzeczne z poglądami rządzącej władzy.
Decyzja o tym, czy szczepić, czy nie, musi pozostać całkowicie w rękach tych, na których życie decyzja ta ma bezpośredni wpływ. Stanowisko to musi być bezwzględnie respektowane.
Oferowanie łapówki tym, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, jest agresywną taktyką stosowaną np. przez korporacje w celu uzyskania przewagi na rynku. Społeczności ludzkie nie są po to, by je kupować i sprzedawać.
Niezwykle ważne jest również, aby pamiętać, że jest to eksperymentalna szczepionka, która nie została jeszcze uznana za bezpieczną przez najważniejsze światowe organy ds. bezpieczeństwa, których zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa nowych leków i szczepionek. To czyni podwójnie haniebnym fakt, że ludzie byliby zmuszani do ich przyjmowania.  W wielu przypadkach, bez wątpienia, wbrew ich zgody.
(*) Współpraca z samorządami dla najlepszych nagrody
...Ducha zdrowej rywalizacji chcemy także wprowadzić do samorządów. Ale również realnie wesprzeć gminy w realizacji Narodowego Programu Szczepień. Każda gmina otrzyma od rządu od 10 tys. do 40 tys. złotych na organizację lub promocję szczepień. Wielkość kwoty uzależniona będzie od liczby mieszkańców.
Wyróżnimy także te gminy, które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności. Rząd przekaże:
100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 75% zaszczepienia swoich mieszkańców,
1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialności mieszkańców,
2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce.
Otrzymanie pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel...
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/loteria-grywalizacja-gmin-i-szczepienia-dla-osob-70-w-domu--kolejne-zachety-do-szczepien-przeciw-covid-19-w-ramach-narodowego-programu-szczepien

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb tego listu.

Z poważaniem,

Sir Julian Rose, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, woj. małopolskie, rolnik, pisarz, doradca
Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca, woj.  śląskie
Anna Bednarek, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, prezes, woj.  śląskie
Jadwiga Łopata, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, woj. małopolskie
Jolanta Dal, gospodarstwo rolne, woj. podkarpackie
Grzegorz Sacharuk, Stowarzyszenie Polska Wolna od  GMO, woj. lubelskie
Zbigniew Kuraś, rolnik ekologiczny, woj. podkarpackie, odznaczony Krzyżem
Wolności i Solidarności i honorową odznaką ,,Zasłużony dla rolnictwa"

oraz 90 uczestników spotkania wolnych ludzi z różnych regionów Polski, które odbyło się 29-30 maja 2021 roku.


Adres do Korespondencji:
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax +48 33 8797114 , e-mail: biuro@icppc.pl

Podmiot wnoszący niniejszy list otwarty w ramach konsultacji zgadza się na publiczne udostępnianie treści tego listu-petycji oraz danych tele-adresowy.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Agnieszka Iwan
Informację wprowadził:
Grzegorz Podsiadło
Data wytworzenia:
2021-06-18
Data publikacji:
2021-06-18
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-19 08:15:31, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)