Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Raport o stanie Miasta i Gminy Działoszyce za 2020 rok

Ikona statystyk

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Działoszyce za 2020 rok”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy. 
Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców naszej Gminy, do lektury dokumentu.

            Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji absolutoryjnej 24 czerwca 2021r. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata,                    w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Działoszyce. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.

            Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszycach , pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis.

            Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

            Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, można złożyć pisemnie w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyce , ul. Skalbmierska 5, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.15 do 15.15, w pokoju numer 19 – Biuro Rady Miejskiej lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach  – Biuro Rady Miejskiej, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce.

             Raport o stanie gminy Działoszyce  oraz przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Agnieszka Iwan
Informację wprowadził:
Grzegorz Podsiadło
Data wytworzenia:
2021-06-14
Data publikacji:
2021-06-14
Data ostatniej zmiany:
2021-06-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-18 18:50:1, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)