Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyniku przetargu - 9.07.2018 r.

Ikona statystyk

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości Wola Knyszyńska

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

 

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w Woli Knyszyńskiej, oznaczonej nr ewid. nr 55/1 o pow. 1,4500 ha, stanowiącej własność Gmin y Działoszyce.

Przetarg odbył się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 1000 w sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce ul. Skalbmierska 5.

 

Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Nr 41/2018 Burmistrza Miasta
i Gminy Działoszyce z dnia 4 lipca 2018 r. w składzie:

1/ Pan Tadeusz Kawiorski – przewodniczący komisji

2/ Pan Zbigniew Szczepański  -Z-ca przewodniczącego (nieobecny)

3/ Pani Szczubiał Urszula – Sekretarz komisji (nieobecny)

4/ Pan Marcin Leszczyński – członek komisji

5/ Pan Maciej Sobecki – członek komisji

 

  1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce w dniu 5.06.2018 r., zostało wysłane do sołtysów gm. Działoszyce w dniu 05.06.2018 r.
  2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 6,3780 dt pszenicy, minimalne postąpienie 0,10 dt.
  3. Do przetargu przystąpił jeden oferent – Pan Mateusz Biedrzyński, zam. Wola Knyszyńska.
  4. W wyniku zakończenia przetargu dzierżawcą części działki nr ewid. 55/1 położonej
    w Woli Knyszyńskiej o pow. 1,4500 ha został Pan Mateusz Biedrzyński, zam. Wola Knyszyńska, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny za przedmiotową działkę
    w wysokości stanowiącej równowartość 6,4780 dt pszenicy.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce
/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2018-07-09
Data publikacji:
2018-07-09
Data ostatniej zmiany:
2018-07-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-19 08:15:31, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)