Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wyniku przetargu - 29.11.2017 r.

Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej nr ewid. 556 o pow. 0,38 ha położonej w miejscowości Sancygniów

I N F O R M A C J A

 

o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż działki położonej w Sancygniowie
o nr ewid. 556 i powierzchni 0,38 ha
stanowiącej własność Gminy Działoszyce.

 

 

Przetarg odbył się w dniu 29.11.2017 r. o godz. 10.00 w sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5.

Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 października 2017 roku w składzie:

 

  1. Tadeusz Kawiorski - Przewodniczący Komisji
  2. Zbigniew Szczepański - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Urszula Szczubiał - Sekretarz Komisji
  4. Marcin Leszczyński - członek Komisji.

 

  1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce w dniu 18 października 2017 r.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem wynosiła 11 000 zł, minimalne postąpienie wynosiło nie mniej niż 150 zł.
  3. Komisja przetargowa odnotowała, że nie zostały wpłacone kwoty wadium
    i brak oferentów dopuszczonych do udziału w przetargu, w związku z czym przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Informacja niniejsza podana do publicznej wiadomości zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach na okres 7 dni, tj. od 29 listopada 2017 r. do 7 grudnia 2017 r.

 

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Działoszyce, 29.11.2017 r.

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2017-11-29
Data ostatniej zmiany:
2017-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-20 08:56:06, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)