Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja o wynikach przetargu - 29.03.2017 r.

Ikona statystyk

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 150 o powierzchni 0,52 ha położonej w Szczotkowicach

I N F O R M A C J A

 

o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 150 o pow. 5200 m2 położonej w Szczotkowicach stanowiącej własność Gminy Działoszyce.

 

Przetarg odbył się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 1000 w sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce, ul. Skalbmierska 5.

Przetarg przeprowadziła Komisja powołana Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 23 lutego 2017 roku w składzie:

 

  1. Tadeusz Kawiorski - Przewodniczący Komisji (nieobecny)
  2. Zbigniew Szczepański - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Urszula Szczubiał - Sekretarz Komisji
  4. Marcin Leszczyński - członek Komisji.

 

  1. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce w dniu 23 lutego 2017 r.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie z ogłoszeniem wynosiła 8300,00 zł., minimalne postąpienie wynosiło nie mniej niż 83,00 zł.
  3. Komisja przetargowa odnotowała, że do przetargu przystąpił jeden oferent, który okazał dowód wniesienia wadium:
  4. W wyniku ustania zgłaszania postąpień, po trzykrotnym wywołaniu ostatniej, najwyższej ceny Przewodniczący Komisji Przetargowej ogłosił, że niniejszy przetarg wygrał oferent:
    Pan Zbigniew Maj, zam. Szczotkowice 11, 28-440 Działoszyce który zaoferował najwyższą cenę za zakup przedmiotowej nieruchomości w kwocie 8383,00 zł

 

 

Informacja niniejsza podana do publicznej wiadomości zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach na okres 7 dni, tj od 29 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Działoszyce

/-/ Zdzisław Leks

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2017-03-29
Data publikacji:
2017-03-29
Data ostatniej zmiany:
2017-03-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-01-20 08:56:06, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)