Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie - 29.03.2016 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Działoszycach

OGŁOSZENIE

 

                                Uprzejmie zawiadamiam, że w trybie paragrafu 45 a ust.1 Statutu Gminy Działoszyce zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Działoszycach, która odbędzie się w dniu 29 marca 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (budynek „A”),  przy ul. Skalbmierskiej 5, z następującym porządkiem obrad:

   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum radnych.

   2. Uchwalenie porządku dziennego obrad.

   3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 stycznia 2016 roku.

   4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok.
            a) dyskusja
            b) podjęcie uchwały

    5. Projekt uchwały w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy   
         Działoszyce na lata 2016-2020 .        
            a) dyskusja

            b) podjęcie uchwały

    6. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
         środków stanowiących fundusz sołecki.

            a) dyskusja

            b) podjęcie uchwały

    7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy
        Gminnym Ośrodku Zdrowia w Działoszycach

            a) dyskusja

            b) podjęcie uchwały

8. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych gminy Działoszyce do 
  realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany niektórych innych uchwał.

            a) dyskusja

            b) podjęcie uchwały

9. Projekt uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia Uchwały Nr XII /65 /2015 z dnia

    14 października 2015 roku.

            a) dyskusja

            b) podjęcie uchwały

10. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Działoszyce w związku z tworzoną „Mapą
      Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

11. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                             /-/ Zygmunt Saracki

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
2016-03-29
Data publikacji:
2016-03-29
Data ostatniej zmiany:
2016-03-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-14 14:17:48, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)