Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Wyjaśnienie w sprawie naboru - 26.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Wyjaśnienie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Jednostek w Działoszycach

Informacja o wynikach naboru - 24.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działoszycach - 19.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Działoszyce za rok 2018

Obwieszczenie - 17.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - 12.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o naborze - 6.06.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds zamówień publicznych i inwestycji

Obwieszczenie - 31.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

O wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Informacja dla rolników - 27.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Rolnicy, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych nawalnym deszczem, mogą składać wnioski o szacowanie strat w terminie 10 dni od wystąpienia szkody.

Ogłoszenie - 27.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

W sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów wspierajacych rozwój sportu na terenie Gminy Działoszyce w 2019 roku

Kalendarz planowanych imprez turniejowych

Zbieranie statystyk

XI Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich

Ogłoszenie - 17.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Oznakowanie posesji numerem porządkowym

Zarządzenie Burmistrza MiG Działoszyce w sprawie przeprowadzenia konkursów - 13.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

W celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce

Sprawozdanie NDS - 08.05.2019 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie - 29.04.2019 r.

Zbieranie statystyk

Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie gminy Działoszyce w 2019 roku

Informacja o wynikach naboru - 03.04.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-18 07:43:25, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)