Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o zatrudnieniu w ramach umowy o zastępstwo- 16.08.2021 r.

Ikona statystyk

Na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach w ramach umowy na zastępstwo

Zawiadomienie - 12.08.2021 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania administracyjnego

Ogłoszenie o naborze - 04.08.2021 r.

Ikona statystyk

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie konkursu - 04.08.2021 r.

Ikona statystyk

Na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Działoszycach

Zawiadomienie - 14.07.2021 r.

Ikona statystyk

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - 15.06.2021 r.

Ikona statystyk

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 09.06.2021 r.

Ikona statystyk

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczna na działce ewid. nr 272/3 obręb Niewiatrowice

UWAGA! Zmiana regulaminu konkursu- 20.05.2021 r.

Ikona statystyk

Otwarty konkurs na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

Decyzja - 17.05.2021 r.

Ikona statystyk

O śrosowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

UWAGA! Zmiana formularza ofertowego - 11.05.2021 r.

Ikona statystyk

Otwarty konkurs na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

Ogłoszenie - 07.05.2021 r.

Ikona statystyk

Otwarty konkurs na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce – etap II”

Informacja o wynikach naboru - 06.05.2021 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Lista kandydatów spełniających wymagania - 04.05.2021 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach

Zawiadomienie - 21.04.2021 r.

Ikona statystyk

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinki Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka.

Ogłoszenie o naborze - 20.04.2021 r.

Ikona statystyk

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds.  drogownictwa, gospodarki nieruchomościami  w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-11-19 08:15:31, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)