Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 10.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Ogłoszenie konkursu - 06.03.2020 r.

Zbieranie statystyk

W celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Działoszycach.

Sprawozdanie Rb-NDS - 28.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Ogłoszenie - 26.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 24.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Obwieszczenie - 21.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GMINY DZIAŁOSZYCE w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego budynku przedszkola na potrzeby żłobka dla dzieci do lat 3 oraz zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby żłobka na terenie działek położonych w obrębie Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 592/2, 592/3.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko urzędnicze - 07.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Informacja o wynikach naboru - 06.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Informacja o wynikach naboru - 04.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+

Obwieszczenie - 04.02.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: rozbudowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami SZCZOTKOWICE, a SŁUPÓW na terenie działek położonych w obrębie SZCZOTKOWICE – o numerze ewid. gruntu: 113, 86, 26, 22, 16, 15, gm. Działoszyce.

Obwieszczenie - 30.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa STACJI TELEKOMINIKACYJNEJ NADAWCZO-ODBIORCZEJ WA – 0204 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania na terenie działek położonych w obrębie JAKUBOWICE o numerze ewid. gruntu: 463.

Obwieszczenie - 27.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia na terenie działek położonych w obrębie Działoszyce o numerze ewid. gruntu: 124, 130, 135, 136/2.

Ogłoszenie o naborze - 16.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Działoszycach

Ogłoszenie o naborze - 08.01.2020 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+

Informacja o wynikach naboru - 31.12.2019 r.

Zbieranie statystyk

Nabór na wolne stanowisko: Kierownik - Instruktor do spraw kulturalno-oświatowych Klubu Senior+


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 11:03:39, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)