Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Działoszyce w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Wykaz podmiotów - odpady komunalne

Zbieranie statystyk

Wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Działoszyce

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zbieranie statystyk

Informacje na temat uzyskania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-24 14:59:5, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)