Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.08.2008 r.

Zbieranie statystyk

na wykonanie usługi dowozu uczniów do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Działoszyce w roku szkolnym 2008/2009


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAZespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Działoszycach działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) uprzejmie informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkola na terenie gminy Działoszyce w roku szkolnym 2008/2009 zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:


DUET-TRANS s.c.

Agata i Jan Skóra

Słupów 6

32-218 Słaboszów


z ceną ofertową brutto za 1 km przebytej trasy: 4,50 zł. (słownie: cztery złote 50/100).

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła tylko jedna oferta, która spełnia postanowienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Działoszyce, 14.08.2008 r.

DYREKTOR

  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół i Placówek


mgr Marcin Miszczyk

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński (marcin)
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2008-08-14
Data ostatniej zmiany:
2008-08-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-14 15:13:39, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)