Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG Działoszyce oraz Kierowników jednostek organizacyjnych za 2005 rok

Zbieranie statystyk
  

Zdzisław Leks

- Burmistrz MiG Działoszyce 

Krystyna Ciszek

- Z-ca Burmistrza MiG Działoszyce

Alicja Belska 

- Kierownik Referatu Finansowego

Danuta Bączek 

- Kierownik Referatu Spraw
   Obywatelskich i Urzędu Stanu
   Cywilnego

Marcin Miszczyk 

- Kierownik Zespołu Ekonomiczno-
   Administracyjnego  Szkół i Placówek 

Barbara Wojewoda

- Kierownik Miejsko - Gminnego
   Ośrodka Pomocy Społecznej

Paweł Kamiński 

- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

Danuta Nowalska

- Dyrektor Przedszkola Samorządowego

Marta Nowak

- Dyrektor Zespołu Szkół w Działoszycach

Andrzej Gajewicz

- Dyrektor Szkoły Podstawowej
  w Stępocicach

Zbigniew Kalinowski

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierążni

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
Marcin Leszczyński
Informację wprowadził:
Marcin Leszczyński
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2006-07-28
Data ostatniej zmiany:
2006-08-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-03 11:03:39, zmian dokonał(a): Grzegorz Podsiadło

WCAG 2.0 (Level AA)