Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY W DZIAŁOSZYCACH

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Działoszyce

Ikona statystyk

Informacja dla rolników w sprawie suszy - 02.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy  Działoszyce wystąpiło zagrożenie suszą dla gleb z kategorii I i II obejmujące: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki.

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb.

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

Kategoria III - Średnia, grupa granulometryczna:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty – płp

glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty – ip

Podatność gleb na suszę dla danych kategorii (w tym I i II) na terenie Gminy Działoszyce szczegółowiej obrazuje załączona mapa.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli szkody w  uprawach w wyniku wystąpienia ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach o oszacowanie szkód  do  11.07.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności składanego do ARiMR w ramach wsparcia bezpośredniego. Dodatkowe informacje  w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, ul. Skalbmierska 5, 28 – 440 Działoszyce.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Grzegorz Podsiadło (Grzegorz)
Data wytworzenia:
2018-07-02
Data publikacji:
2018-07-02
Data ostatniej zmiany:
2018-07-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-14 15:13:39, zmian dokonał(a): Marcin Leszczyński

WCAG 2.0 (Level AA)